top of page

Địa điểm Phòng khám

Thứ Sáu | IRCO Mid-County | Từ 11:00 sáng - 5:00 chiều

10301 NE Glisan St.
Portland, OR 97220

Vắc-xin: Pfizer (từ 12-17 tuổi), 

Moderna (từ 18 tuổi trở lên)

Chỉ từ 5-11 tuổi theo cuộc hẹn

Không cần lấy hẹn trước. Nhân viên phòng khám có thể

ra tận xe gặp quý vị nếu quý vị muốn vẫn ngồi trong xe.

Thứ Bả y | Latino Network at Rockwood

Boys & Girls Club | 1Từ 12:30 - 4:30 chiều

454 SE 165th Ave.
Portland, OR 97233

Vắc-xin: Pfizer (từ 12-17 tuổi), 

Moderna (từ 18 tuổi trở lên)

 

Không cần lấy hẹn trước. Nhân viên phòng khám có thể

ra tận xe gặp quý vị nếu quý vị muốn vẫn ngồi trong xe.

 

“Chúng tôi chú trọng vào việc tiếp cận cư dân người Da đen, người Bản địa, người Mỹ gốc La-tinh, cư dân vùng Đảo Thái Bình Dương, người Châu Á hoặc người da màu khác, người nhập cư, người tị nạn và những người không có bảo hiểm y tế hoặc bác sĩ gia đình. Chúng tôi chào đón tất cả mọi người! Chúng tôi sẽ không từ chối phục vụ bất cứ ai.”

bottom of page